Img 0195 የተመጣጠነ ገጽታ ሬሾ 1440 622

የስደተኛ ኃይል.
የጋራ ለውጥ.

ኃይል ተገንብቷል.

አንድ አሜሪካ የስደተኞች እና የስደተኛ መሪዎችን እና አጋሮቻችንን በማህበረሰባችን ውስጥ ሀይልን ለመገንባት እና ፍትሃዊ የኢሚግሬሽን ስርዓት ለመፍጠር ዘመቻዎችን ለማካሄድ፣ ለሁሉም አካታች ትምህርት እና እውነተኛ ዲሞክራሲን ያዘጋጃል።

ማደራጀት አዶ

ማደራጀት

በምንኖርበት እና በምንሰራበት ማህበረሰቦች ውስጥ ከተመረጡት መሪዎች ጋር በጋራ ለማስተዳደር የስደተኞች እና የስደተኞች መሰረታዊ መሪዎችን አመራር እንገነባለን።

የአዶ ፖሊሲ

ፖሊሲ እና ተሟጋችነት

የእኛ መሰረታዊ መሪዎቻችን ዘመቻዎቻችንን እየነዱ፣ ማህበረሰቦቻችንን በአካባቢ፣ በክልል እና በፌዴራል ደረጃ ለሚያገለግሉ ፖሊሲዎች እናዘጋጃለን - በእያንዳንዱ ደረጃ ሀይልን እንገነባለን።

የሲቪክ አዶ

የሲቪክ ተሳትፎ

እንደኛ ያሉ ሰዎች ለምርጫ እንዲወዳደሩ አሠልጥነን እና እንደግፋለን፣ መራጮችን እና የገንዘብ ድጋፍን በማሰባሰብ እኛን የሚወክሉ ሰዎችን እንመርጣለን እና በ OneAmerica Votes እህት ድርጅታችን ከእኛ ጋር እንዲያስተዳድሩ ድጋፍ ሰጪ እና ድጋፍ እናደርጋለን።

አዶ ኢሚግሬሽን

የኢሚግሬሽን ውህደት

እኛ በየደረጃው ያሉ ስደተኞችን የሚያካትቱ ስርዓቶችን እናበረታታለን፣የስራ ሃይልን ጨምሮ፣እና የእንግሊዘኛ ትምህርት እና የአሜሪካ ዜግነት ድጋፍ ወደ እንቅስቃሴያችን መግቢያ እንሰጣለን።

Oneamerica22 ቡድን 102 የተመጣጠነ ገጽታ ምጥጥን 1 1

ቡድናችንን ይቀላቀሉ እና የስደተኛ ሀይልን በአንድ አሜሪካ ይገንቡ

ስደተኞች የሚበለፅጉበትን ማህበረሰብ ለመገንባት ለመስራት ፍላጎት ካሎት የOneAmerica ቡድናችንን ይቀላቀሉ እና ክፍት ቦታዎቻችንን ዛሬ ይመልከቱ!

ታሪኮች እና ዜናዎች

የአንድ አሜሪካ 2023 የህግ አውጪ አጀንዳ

የዋሽንግተን ግዛት የህግ አውጭ ስብሰባ በጥር 9 ይጀምራል! በዋሽንግተን ስቴት ውስጥ ለስደተኞች የበለፀገ ቤት የሚፈጥር ፕሮግራሞችን፣ ፖሊሲዎችን እና በጀትን እንታገላለን። በዚህ አመት የእኛ የህግ አውጭ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ እና እርስዎ እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ ለመስማት ብሎጋችንን ያንብቡ።