Mg 5751 የተመጣጠነ ገጽታ ምጥጥን 3 1

ማደራጀት

በማህበረሰብ አመራር እና በማህበረሰብ ሃይል እናምናለን።

እኛ ስደተኞች እና ስደተኞች ነን። አዘጋጆቻችን ሥራ የስደተኛ ሃይል እና የጋራ ለውጥ ንቅናቄያችንን ለመምራት ከስደተኛ እና ከስደተኛ ማህበረሰብ አባላት ጋር፣ ምክንያቱም አንድ ላየ, እኛ መፍትሄዎችን ለመፍጠር የተሻሉ ናቸው ለህብረተሰባችን ዘላቂ ኃይል መገንባት። በስደተኞች እና በስደተኞች ማህበረሰቦች፣ ከአጋሮች ጋር እና በሁሉም የመንግስት እርከኖች ውስጥ አመራርን አደራጅተን እንገነባለን፣ ፍትሃዊ የስደተኞች ስርዓት፣ ለሁሉም አካታች ትምህርት እና እውነተኛ ውክልና ያለው ዲሞክራሲ።

እንደ ማህበረሰብ አደራጆች፣ የፍትሃዊነት፣ የዘር ፍትህ እና የነጻነት እሴቶችን እና ፍላጎቶቻችንን ማዕከል የሚያደርገውን የአለም ራዕይ የሚጋሩ ሰዎችን ለይተን እንሰበስባለን እና እናሠለጥናለን። በአመራር እድገታችን ውስጥ እንፈስሳለን መሪዎች በ ጉዳዮችን ለመለየት, መፍትሄዎችን ለማንሳት, ኃይልን ለመተንተን እና ኃይለኛ እርምጃዎችን ለማከናወን ከእነሱ ጋር አብሮ መስራት.

ማህበረሰቦቻችን ድምጽ እንዲሰጡ እና ድምፃችን እንዲሰማ ለማድረግ በሮችን አንኳኳ እና ወደ ጎረቤቶች ጥሪ እናደርጋለን። የማህበረሰባችንን ፍላጎት የሚያንፀባርቁ ፖሊሲዎችን ለመፍጠር እና ለመጠበቅ ከተመረጡ ባለስልጣናት ጋር እንሰራለን። ህይወታችንን እና የስደተኞችን እና የስደተኞችን ህይወት ትርጉም ባለው መልኩ ለማሻሻል አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን። 

Mg 5778 የተመጣጠነ ገጽታ ምጥጥን 4 3

WA ቤዝ ማህበረሰቦች

እኛ በምንኖርበት እና በምንሰራበት ቁልፍ ቦታዎች ላይ የአካባቢ መሪዎችን የምንገነባ ግዛት አቀፍ ድርጅት ነን—በደቡብ ኪንግ ካውንቲ፣ ክላርክ ካውንቲ እና ያኪማ ካውንቲ። እንቅስቃሴያችን ሁሉን አቀፍ፣ ብዙ ጉዳዮችን ያቀፈ፣ ዘርፈ ብዙ እና እያደገ ነው። በተቻለ መጠን ብዙ ስደተኞችን እና ስደተኞችን በዘር፣ በጎሳ፣ በክፍል፣ በፆታ፣ በችሎታ፣ በፆታ፣ በፆታ፣ በእድሜ እና በተለያዩ ቋንቋዎች እናደራጃለን።

Mg 5748 የተመጣጠነ ገጽታ ምጥጥን 4 3