IMG 0195 scaled aspeto ratio 3 1

tungkol sa
OneAmerica

Sabay tayong bumangon.

Ang OneAmerica ay nagtatayo ng pamumuno at nag-oorganisa ng mga grassroots na lider at ating mga kaalyado sa mga pangunahing lugar sa estado ng Washington upang itulak ang pagbabago ng patakaran, pakilusin ang pakikipag-ugnayan ng sibiko sa ating mga komunidad at itaguyod ang mga sistemang malugod na tinatanggap at kinabibilangan ng mga imigrante sa bawat antas.

Ang mga miyembro ng komunidad ng mga imigrante at refugee na tulad namin ay namumuno sa aming kilusan para sa kapangyarihan ng imigrante at sama-samang pagbabago, dahil kami ay pinakamahusay na nasangkapan upang lumikha ng mga solusyon na bumuo ng pangmatagalang kapangyarihan para sa aming mga komunidad.

Mel Ponder Credit Scaled Aspect Ratio 4 3

Ang aming Misyon at Paningin

Ang aming Mission

Isinusulong ng OneAmerica ang mga pangunahing prinsipyo ng demokrasya at hustisya sa lokal, estado, at pambansang antas sa pamamagitan ng pagbuo ng kapangyarihan sa loob ng mga komunidad ng imigrante sa pakikipagtulungan sa mga pangunahing kaalyado.

Ang aming Vision

Inaakala ng OneAmerica ang isang mapayapang mundo kung saan iginagalang ang mga karapatang pantao at dignidad ng bawat tao, kung saan pinahahalagahan ng mga komunidad ang mga pagkakaiba at naninindigan para sa katarungan at pagkakapantay-pantay, at kung saan ang bawat tao ay nag-aambag sa kabutihang panlahat.

Ang OneAmerica Family

Ang aming pamilya ng mga organisasyon ay gumagawa ng mga kilusan para sa mga pinuno ng imigrante at mga refugee na umunlad at mag-organisa nang sama-sama, magsulong nang sama-sama, at magkampeon sa mga kandidatong tulad namin.

OneAmerica
Ang OneAmerica ay ang aming 501(c)(3) na tahanan para sa pagbuo ng kapangyarihan ng imigrante para sa kolektibong pagbabago.

Mga Boto ng OneAmerica
Ang OneAmerica Votes ay isang non-partisan 501(c)(4) na organisasyon na nagtataguyod ng demokrasya at pagbuo ng kapangyarihan sa mga komunidad ng imigrante at refugee sa pamamagitan ng adbokasiya, pakikipag-ugnayan sa sibiko, at pagpapaunlad ng pamumuno.

OneAmerica Votes Justice Fund
Ang OneAmerica Votes Justice Fund ay isang State Political Action Committee na nagtatrabaho upang maghalal ng mga kandidatong imigrante at refugee tulad namin sa Washington State.

OAV Hustisya Para sa Lahat ng PAC
Ang OAV Justice for All PAC ay isang Federal Political Action Committee na nagtatrabaho upang maghalal ng mga kandidato ng imigrante at refugee na tulad namin sa Kongreso.

Ang aming Story

Ang OneAmerica, na unang tinawag na Hate Free Zone, ay itinatag ng US Congressmember Pramila Jayapal pagkatapos ng Setyembre 11, 2001 upang itaguyod at kasama ang mga imigrante at refugee bilang tugon sa anti-immigrant na poot.

Ang araw pagkatapos ng 9/11 ay ibang mundo para sa mga imigrante sa bansang ito – isang mundong puno ng takot. Ang mga imigrante na may kulay, partikular na ang mga komunidad ng Muslim at Sikh, ay nahaharap sa mga krimen ng poot at pag-target ng gobyerno na nag-iwan sa maraming pakiramdam na wala na tayong kalayaan sa relihiyon o kalayaan sa pagsasalita.

Kasama ni Pramila Japayal, ang mga pinuno ay nagsama-sama upang itatag ang Hate Free Zone upang ang mga imigrante at mga refugee ay nagkaroon ng lugar upang magkasamang mag-organisa at lumikha ng isang kinabukasan kung saan maaari tayong umunlad.

Ngayon, ang OneAmerica ay isang organisasyong nagtatayo ng isang politikal na plataporma, para sa amin, na nagtutulak sa mga imigrante sa pampublikong buhay, na lumilikha ng higit na representasyon para sa mga imigrante sa bawat antas ng lipunan. Sa pagpapalaki ng ating mga pinuno at isang makapangyarihang immigrant membership base, ang OneAmerica ay may mga advanced na pangunahing tagumpay sa imigrasyon, hustisya sa edukasyon at isang mas kinatawan na demokrasya.

520s78 Aspect Ratio 4 3

OneAmerica's Movement Family: Pagninilay-nilay sa mga Panalo sa Huling 20 Taon

Noong 2021, ipinagdiwang namin ang aming ika-20 anibersaryo at pinagsama-sama ang mga katutubo na pinuno mula sa aming nakaraan upang pagnilayan ang mga makasaysayang panalo para sa mga imigrante, refugee at komunidad na may kulay sa Washington State.