Bg Heroine Team Scaled Aspect Ratio 3 1

Magboluntaryo

Bumuo sa amin.

Kapag namuhunan tayo sa mga tao sa ating komunidad, gumagawa tayo ng makapangyarihang pagbabago para sa lahat. Sinusuportahan ng mga boluntaryo ng OneAmerica ang mga nag-aaral ng wikang Ingles, nakikipagsosyo sa mga imigrante at mga refugee sa kanilang landas tungo sa pagkamamamayan, nagparehistro ng mga botante, nagtataguyod para sa patakaran at pumili ng makapangyarihang mga pinuno.

Tingnan ang lahat ng aming kasalukuyang pagkakataon sa pagboboluntaryo sa ibaba.

20171007 111952

Mag-sign up upang magboluntaryo sa amin!

Form ng Interes ng Volunteer
una
Apelyido

Kasalukuyang mga Opurtunidad sa Volunteer

Maging Isang Pinuno

Ang mga pinuno ng imigrante at mga refugee ng OneAmerica ay nag-oorganisa at nagtataguyod para sa mga patakarang nagpapabuti sa ating buhay, naghahalal ng mga taong katulad natin sa makapangyarihang mga posisyon at nagtutulungan upang lumikha ng makapangyarihang pagbabago. Ang mga pinuno ay:

  • Buuin ang iyong pamumuno sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga isyu, mga kasanayan sa pag-oorganisa at edukasyong sibiko.
  • Maging bahagi ng lumalago, masaya at makapangyarihang komunidad ng mga imigrante tulad namin.
  • Lumikha ng makapangyarihang pagbabago, isang mas kinatawan na demokrasya at isang makatarungang sistema ng edukasyon at imigrasyon.
3d6a6040 Scaled Aspect Ratio 4 3

Pag-aaral ng Wikang Ingles

Palagi kaming naghahanap ng mga indibidwal na makakasuporta sa mga mag-aaral at guro sa aming English Innovations program (kasalukuyang inaalok nang malayuan). Ito ay isang magandang pagkakataon upang mabuo ang iyong pamumuno sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga isyu, pag-oorganisa ng mga kasanayan at edukasyong sibiko bilang bahagi ng isang lumalago, masaya at makapangyarihang komunidad ng mga imigrante tulad namin. Dagdag pa, palakasin ang iyong sariling pagtuturo at mga kasanayan sa wika.

Ang mga boluntaryo ay:

  • Dumalo sa klase online kahit isang araw kada linggo.
  • Magbigay ng suporta sa pagpapadali ng maliit na grupo sa panahon ng mga breakout na aktibidad at talakayan sa pamamagitan ng Zoom at WhatsApp.
  • Suportahan ang mga guro na may mga partikular na gawain sa klase kung kinakailangan.

Maaaring may mga pagkakataon ding tumulong sa digital literacy at tech support at/o magtrabaho nang isa-isa sa mga mag-aaral sa labas ng klase, bawat kahilingan. Ang pangako ng boluntaryo ay hindi bababa sa isang sesyon ng klase (1.5 oras) bawat linggo para sa tagal ng 10-12 linggong kurso.

Salma At Youcef Aspect Ratio 4 3

Mga Bagong Amerikano sa Washington

Ang mga boluntaryo para sa Washington New Americans ay isang kritikal na bahagi ng aming programa, malakas na tumutulong sa mga miyembro ng komunidad sa pagkamit ng kanilang pangarap na pagkamamamayan at pagpapalalim ng kanilang sariling pang-unawa sa proseso ng pagkamamamayan. Ang mga boluntaryo ay nagho-host ng higit sa isang dosenang mga workshop sa tulong sa aplikasyon ng mamamayan sa buong estado bawat taon. Ikaw man ay isang abugado sa imigrasyon, isang paralegal, isang batas o paralegal na mag-aaral, isang interpreter o isang pangkalahatang miyembro ng aming komunidad, maaari kang tumulong!

Tukwila Aspect Ratio 4 3

Suportahan ang Civic Engagement

Kapag bumoto ang mga imigrante at refugee, ipinapakita namin ang aming kapangyarihan. Sumali sa amin sa pagpaparehistro ng mga miyembro ng komunidad upang bumoto at magtrabaho upang makisali sa aming komunidad sa mga isyu na pinakamahalaga sa kanila!

Malaking Grupo ng Staff Vols At Mga Kalahok Aspect Ratio 4 3

“Pinapadali ng staff ng OneAmerica na magboluntaryo dahil sa pagiging isang mahusay na organisasyon. Pakiramdam ko ay napakahusay na ginugol ang aking oras. Alam ko kung gaano kahalaga ang serbisyong ito [Washington New Americans Program], at kung gaano kamahal at hindi maabot ang mga pribadong serbisyong legal para sa marami, maraming imigrante.”

– Margaret O'Donnell
Washington New Americans Volunteer mula noong 2007