Mel Ponder Credit 4 Scaled Aspect Ratio 3 1

Mga Kaganapan

Kapag tayo ay nagsasama-sama, lumalaki ang ating galaw

Ang komunidad ang puso kung paano nabuo ang ating kapangyarihan. Sama-sama tayong lumikha ng pangmatagalang pagbabago sa impluwensya at kapangyarihan sa pulitika para sa mga komunidad na may kulay, mga imigrante at mga refugee.

Walang ibang magbibigay sa atin ng kapangyarihang kailangan natin para baguhin ang ating buhay at komunidad. Dapat nating buuin ito nang sama-sama. Dumalo sa isa sa aming mga kaganapan upang matuto, magdiwang at mag-organisa nang sama-sama.

Walang nakitang mga kaganapan sa hiniling na filter/keyword.