3d6a6040 Scaled Aspect Ratio 3 1

Sibiko
kompromiso

Kapag bumoto ang mga imigrante at refugee, ipinapakita namin ang aming kapangyarihan.

Naiisip namin ang isang mundo kung saan ang mga imigrante at refugee ay may kapangyarihang pampulitika upang umunlad. Sa kasamaang palad, sa ngayon ang karamihan sa mga nahalal na pinuno ng estado ng WA ay masyadong maputla, lalaki at lipas na, at inuuna nila ang kanilang mga interes kaysa sa atin. Napakadalas na gumagawa ng mga desisyon tungkol sa atin at para sa atin, at kailangang baguhin iyon.  

Nagsusumikap kami upang sanayin ang mga taong tulad namin na tumakbo para sa opisina at manalo, at pakilusin ang aming mga komunidad upang bumoto. Sa pamamagitan ng aming kapatid na organisasyon, ang OneAmerica Votes, nagsusumikap kaming pumili ng mga kandidatong maka-imigrante na mamamahala kasama namin para sa isang makatarungang sistema ng imigrasyon, inklusibong edukasyon para sa lahat, at isang tunay na kinatawan ng demokrasya.

20171007 113009 Scaled Aspect Ratio 4 3
3d6a5415 Scaled Aspect Ratio 4 3

Pagbuo ng Kandidato

Nagtatrabaho kami upang sanayin ang mga taong tulad namin na nakakaunawa sa aming mga karanasan dahil nabuhay sila, tumakbo, manalo at humawak ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa lahat ng antas ng pamahalaan.

Img 4490

Pagbuo ng Kapangyarihan sa Pagboto

Nagtatrabaho kami upang bumuo at turuan ang isang malakas na base ng botante ng imigrante sa estado ng Washington sa pamamagitan ng pagpaparehistro at pagpapakilos sa mga taong katulad namin para bumoto.

1av umunlad na bahay 204 scaled aspeto ratio 4 3

Pamumuno

Nagsusumikap kaming gamitin ang aming kapangyarihan sa elektoral, base sa pagboto at mga pag-endorso ng aming kapatid na organisasyon, ang OneAmerica Votes upang bumuo ng mga kampeon sa pampulitikang katungkulan at panagutin sila sa pagsulong sa aming mga komunidad.