Dsc 0132 Tỷ lệ khung hình mở rộng 3 1

Giáo dục &
Học tập sớm

Cùng nhau xây dựng một hệ thống giáo dục bình đẳng

Chúng tôi làm việc để tạo ra một hệ thống giáo dục từ bậc mầm non đến đại học coi trọng đa ngôn ngữ, tôn vinh và tôn trọng nền văn hóa của chúng ta, đồng thời là nơi các gia đình có quyền tiếp cận có ý nghĩa và toàn diện với các cơ hội để phát triển.

Chúng tôi làm việc với học sinh, gia đình và liên minh để vận động cho các chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm có giá cả phải chăng và phù hợp với văn hóa, nơi các nhà cung cấp dịch vụ học tập sớm được coi trọng. Chúng tôi ủng hộ việc mở rộng các lớp học song ngữ và để đảm bảo những người nhập cư như chúng tôi đang đưa ra các quyết định quan trọng về trường học của chúng tôi, phục vụ trong vai trò lãnh đạo và trong hội đồng trường học.

Dsc 1263 Tỷ lệ khung hình mở rộng 4 3

Sử dụng sức mạnh của chúng tôi để thay đổi hệ thống giáo dục của chúng tôi

Lắng nghe câu chuyện của Diana và Shereese, hai nhà lãnh đạo OneAmerica, những người đang tổ chức trong cộng đồng của họ để thay đổi hệ thống giáo dục của Bang Washington.

Học tập sớm

Tầm nhìn của chúng tôi là một hệ thống học tập sớm hoạt động cho tất cả mọi người - cho con cái chúng ta, gia đình của chúng ta và những người lao động như chúng ta. Chúng tôi đang đấu tranh để có thêm các khoản đầu tư công để hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ với giá cả phải chăng, mở rộng các lựa chọn cho các chương trình mầm non song ngữ và để có mức lương đủ sống cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Chúng tôi nhận ra rằng các chương trình chăm sóc trẻ em chất lượng đến từ việc hỗ trợ một mạng lưới các chương trình học sớm đa ngôn ngữ trên khắp tiểu bang phản ánh các gia đình trong cộng đồng của chúng tôi.

Học sớm: Chúng ta đã chiến thắng như thế nào

Vào năm 2021, chúng tôi đã thông qua Fairstart for Kids, khoản đầu tư lớn nhất vào chăm sóc trẻ em và học tập sớm trong lịch sử của bang WA. Dự luật này đã tăng cường và mở rộng khả năng tiếp cận với các cơ hội chăm sóc trẻ em đa ngôn ngữ, chất lượng cao và phù hợp với văn hóa.a

Dsc 1293 Tỷ lệ khung hình mở rộng 4 3

Tiếp cận Ngôn ngữ và Tương tác Gia đình

Tầm nhìn của chúng tôi là một hệ thống giáo dục bao gồm tất cả chúng ta bất kể chúng ta nói ngôn ngữ nào, và đảm bảo các gia đình có quyền tiếp cận có ý nghĩa để trở thành một phần trong việc giáo dục con em họ. Tài trợ và thực hiện các hỗ trợ tiếp cận ngôn ngữ mạnh mẽ, bao gồm thông dịch và dịch thuật, là rất quan trọng để phụ huynh trở thành những người tham gia chính trong việc giáo dục con em họ và trong các trường học của chúng tôi.

Tiếp cận ngôn ngữ: Chúng tôi đã giành được như thế nào

Vào năm 2022, chúng tôi đã thông qua một dự luật mở rộng hỗ trợ Tiếp cận Ngôn ngữ trong các trường K-12, đảm bảo tất cả các gia đình đều có thể tham gia một cách có ý nghĩa và bình đẳng vào việc giáo dục con em họ.

Tỷ lệ khung hình Jenesis và Anthony 4 3

Giáo dục đa ngôn ngữ

Chúng tôi tin rằng tất cả các ngôn ngữ và nền văn hóa đều quan trọng và học sinh và gia đình sẽ có kết quả tốt hơn khi ngôn ngữ và văn hóa di sản của họ được hỗ trợ và phát triển khi còn nhỏ. Chúng tôi làm việc để mở rộng các lớp học song ngữ, nơi học sinh học bằng tiếng Anh và ngôn ngữ khác cùng một lúc, để hỗ trợ đa ngôn ngữ cho tất cả mọi người. Chúng tôi hỗ trợ các chương trình liên kết dành cho giáo viên để mở rộng các lớp học song ngữ và đảm bảo rằng giáo viên của chúng tôi phản ánh cộng đồng của chúng ta cũng như các mô hình đổi mới khác, chẳng hạn như dạy ngôn ngữ di sản trong trường học và các chương trình sau giờ học để thúc đẩy đa ngôn ngữ.

Giáo dục đa ngôn ngữ: Chúng ta đã chiến thắng như thế nào

Vào năm 2020, chúng tôi đã mở rộng tài trợ cho các chương trình song ngữ. Chúng tôi đã giành được hơn $ 240,000 tài trợ giáo dục hai ngôn ngữ cho các lớp học chăm sóc trẻ và học sớm và hơn 1 triệu tài trợ cho K-12 hai ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ di sản và ngôn ngữ bản địa.

Img 7210