2023 Lobbyday 224 Tỷ lệ khung hình được chia tỷ lệ 3 1

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Bằng cách sử dụng trang web OneAmerica, bạn đồng ý tuân theo chính sách quyền riêng tư này.

OneAmerica coi trọng quyền riêng tư của bạn và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi phản ánh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc tôn trọng mọi thông tin bạn chọn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Nào?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đăng ký email của chúng tôi, trả lời khảo sát hoặc điền vào biểu mẫu.

Thông tin mà bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng và các thông tin khác về sở thích và sở thích của bạn. Chúng tôi có thể lấy thông tin từ các nguồn bên ngoài và thêm vào hoặc kết hợp nó với thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web này. Bạn có thể, tuy nhiên, hãy truy cập trang web của chúng tôi ẩn danh.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Chúng tôi sử dụng thông tin này để vận hành trang web này, để gửi cho bạn tin tức và thông tin về OneAmerica cũng như các vấn đề mà chúng tôi đang giải quyết, để ghi nhận những người cung cấp hỗ trợ cho OneAmerica, để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cho các mục đích khác nhằm hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các tổ chức liên minh và có cùng quan điểm, bao gồm nhóm các tổ chức của chúng tôi: OneAmerica Votes, OneAmerica Votes Justice Fund và OAV Justice for All PAC. Để tiếp tục sứ mệnh của OneAmerica, chúng tôi có thể cung cấp thông tin chúng tôi thu thập cho nhóm tổ chức của mình trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Bạn có thể yêu cầu điều này tại info@weareoneamerica.org

Tùy chọn từ chối:

Chọn không tham gia email: Bạn có thể chọn không tham gia danh sách email của chúng tôi bất kỳ lúc nào và các hướng dẫn đơn giản về cách xóa chính bạn sẽ được bao gồm trong bất kỳ email nào bạn nhận được.

Chọn không tham gia SMS: Nếu bạn đang nhận tin nhắn văn bản từ chúng tôi và muốn ngừng nhận chúng, hãy trả lời bằng “DỪNG” hoặc “HỦY ĐĂNG KÝ” đối với số mà bạn đã nhận được tin nhắn. Khi chúng tôi nhận được tin nhắn của bạn, bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn văn bản nào nữa từ chúng tôi.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả thông tin nhạy cảm/tín dụng được cung cấp đều được truyền qua công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi để những người được ủy quyền có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó, những người được yêu cầu giữ bí mật thông tin, mới có thể truy cập được.

Sau khi giao dịch, thông tin cá nhân của bạn (thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, tài chính, v.v.) sẽ không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi có bán bất kỳ thông tin nào cho các bên không liên quan không?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho các bên bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi các chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích sử dụng khác.

Các liên kết của bên thứ ba

Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web này.

Cá nhân hóa nội dung

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình để cá nhân hóa và tùy chỉnh trải nghiệm của khách truy cập cũng như hỗ trợ một số chức năng cần thiết. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn cũng có các lựa chọn liên quan đến cookie. Bằng cách sửa đổi tùy chọn trình duyệt của mình, bạn có quyền lựa chọn chấp nhận tất cả cookie, được thông báo khi cookie được đặt hoặc từ chối tất cả cookie. Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn để chặn hoặc lọc cookie, hãy xem http://www.cookiecentral.com/faq/.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối một số hoặc tất cả cookie, trải nghiệm của bạn tại trang này và trên các trang khác trên Internet có thể không được trọn vẹn. Ngoài ra, nếu bạn không cho phép cookie, bạn có thể không tận dụng được lợi thế của việc phân phối nội dung được cá nhân hóa do các trang Internet khác hoặc do chúng tôi cung cấp.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

OneAmerica có thể sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ trang web nào khác do OneAmerica quản lý và phát triển sau những thay đổi đó sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang này định kỳ để xem lại chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@weareoneamerica.org.