Báo cáo song ngữ năm 2023: Làm thế nào Washington có thể trở thành một bang song ngữ chất lượng

Tháng Mười Một 21, 2023
Giáo dục, Học ngôn ngữ, Nghiên cứu & Báo cáo

Báo cáo sau đây cung cấp phân tích về việc học song ngữ ở tiểu bang Washington và đưa ra lộ trình đầu tư cần được thực hiện trong toàn bộ hệ thống giáo dục của chúng ta để biến Washington trở thành tiểu bang song ngữ có chất lượng.