Hiểu Biết Quyền Hành Quý Vị

27 Tháng Sáu, 2022
Quyền

Trước khi chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của mình, trước khi chúng ta có thể tổ chức cho một nền dân chủ mạnh mẽ và một xã hội công bằng, chúng ta cần biết các quyền của mình. Các quyền con người phổ biến dành cho tất cả chúng ta - bất kể quốc tịch, nơi cư trú, giới tính, nguồn gốc quốc gia hay dân tộc, màu da, tôn giáo, ngôn ngữ hoặc bất kỳ địa vị nào khác. Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ nhân quyền của tất cả những người cư trú tại Hoa Kỳ.

Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào việc đảm bảo rằng các quyền hiến định và công lý bình đẳng được thực thi pháp luật duy trì. Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải chuẩn bị và thông báo về các quyền của mình trước, trong và sau khi tương tác với ICE, cảnh sát địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác.

Biết các quyền của chúng tôi, được thông báo về các vấn đề và ủng hộ chống lại các chính sách thực thi hà khắc làm chia rẽ gia đình chúng tôi và giữ người lao động trong bóng tối là những công cụ hiệu quả nhất của chúng tôi để chống lại tình cảm chống người nhập cư. Đây là dân chủ trong hành động! Đó là phong trào mà chúng ta sẽ cần để xây dựng tiếng nói của mình và bảo vệ quyền của người nhập cư ở Bang Washington.

Tìm hiểu các quyền của bạn liên quan đến ICE và cơ quan thực thi pháp luật và những gì bạn có thể làm để bảo vệ bạn và gia đình của bạn. Học cách chủ động và trao quyền cho bản thân và những người khác. Thông báo cho bản thân về những gì đang diễn ra trong cộng đồng của chúng tôi, các mối đe dọa và cơ hội tồn tại cũng như những gì bạn có thể làm tại địa phương để ủng hộ các chính sách ủng hộ người nhập cư!