OneAmerica trong Tin tức

21 Tháng Bảy, 2022
Giáo dục, Nhập cư, Quyền, Bỏ phiếu

Một trong những cách OneAmerica xây dựng quyền lực là thông qua việc tác động đến các câu chuyện và thông điệp xung quanh những người nhập cư thông qua các phương tiện truyền thông. Nhấp vào nút bên dưới để xem danh sách đầy đủ tất cả các tin tức gần đây của chúng tôi.

Nếu bạn muốn viết một câu chuyện về công việc của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Giám đốc truyền thông cấp cao của chúng tôi Magaly Smith tại magaly@weareoneamerica.org.