Img 0195 Tỷ lệ khung hình được mở rộng 1440 622

Quyền lực Di dân.
Thay đổi tập thể.

Quyền lực được xây dựng.

OneAmerica tổ chức các nhà lãnh đạo nhập cư và tị nạn và các đồng minh của chúng tôi để xây dựng quyền lực trong cộng đồng của chúng tôi và thực hiện các chiến dịch nhằm tạo ra một hệ thống nhập cư công bằng, giáo dục hòa nhập cho tất cả mọi người và một nền dân chủ thực sự đại diện.

Tổ chức biểu tượng

Tổ chức

Chúng tôi xây dựng sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo cấp cơ sở nhập cư và tị nạn để tổ chức cùng với các đồng minh của chúng tôi để đồng điều hành với các nhà lãnh đạo được bầu chọn trong các cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc.

Chính sách biểu tượng

Chính sách & Vận động

Với các nhà lãnh đạo cấp cơ sở thúc đẩy các chiến dịch của chúng tôi, chúng tôi phát triển và ủng hộ các chính sách phục vụ cộng đồng của chúng tôi ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang - xây dựng sức mạnh trên từng bước đường.

Biểu tượng Civic

Tham gia công dân

Chúng tôi đào tạo và hỗ trợ những người như chúng tôi tranh cử, vận động cử tri và quỹ để bầu ra những người đại diện cho chúng tôi, đồng thời tán thành và hỗ trợ các ứng cử viên ủng hộ người nhập cư để cai trị với chúng tôi thông qua tổ chức chị em của chúng tôi, OneAmerica Votes.

Biểu tượng Nhập cư

Hội nhập nhập cư

Chúng tôi ủng hộ các hệ thống bao gồm người nhập cư ở mọi cấp độ, bao gồm cả lực lượng lao động, đồng thời cung cấp các lớp học tiếng Anh và hỗ trợ công dân Hoa Kỳ như một điểm tham gia vào phong trào của chúng tôi.

2023 Lobbyday 224 Tỷ lệ khung hình được chia tỷ lệ 1 1

Chúng tôi đang thuê một Giám đốc tổ chức!

Tham gia nhóm OneAmerica với tư cách là Giám đốc tổ chức của chúng tôi! Nếu bạn đam mê xây dựng quyền lực cho người nhập cư, đây có thể là vị trí dành cho bạn. Ứng viên lý tưởng sẽ mang lại kiến ​​thức nền tảng về tổ chức với khả năng phân tích quyền lực sâu sắc cho công việc này, sử dụng các kỹ năng của họ với tư cách là một nhà lãnh đạo quan hệ, tự tin, có tầm nhìn xa để xây dựng các mối quan hệ đích thực.

Tìm hiểu thêm về vai trò, đăng ký ngay hôm nay hoặc chia sẻ với các mạng của bạn!

Câu chuyện & Tin tức

Kỷ niệm chiến thắng chăm sóc trẻ em cho các gia đình nhập cư ở WA

Phiên họp lập pháp năm 2023 vừa qua, chúng ta đã làm nên lịch sử bằng cách thông qua dự luật cho phép hàng nghìn gia đình nhập cư có thể chăm sóc trẻ em. Các nhà lãnh đạo của người nhập cư, những người đã xây dựng phong trào của chúng ta ở điểm giao nhau giữa quyền chăm sóc trẻ em và quyền của người nhập cư, sẽ có thể giành được những chiến thắng như thế này.