Oneamerica22 Group 101 Scaled Aspect Ratio 3 1

I-bookmark Kami

Bumuo ng Immigrant Power sa OneAmerica

Kung ikaw ay masigasig na magtrabaho upang bumuo ng isang lipunan
kung saan umunlad ang mga imigrante, sumali sa aming OneAmerica team. 

Paano Work namin

Workspace 2 Aspect Ratio 4 3

Flexible na Workspace

Naiintindihan namin na ang buhay ng bawat isa ay sumusunod sa iba't ibang mga pattern. Nagbibigay kami ng flexibility kung kailangan mong magtrabaho ng mga partikular na oras o may iba pang pangangailangan sa lugar ng trabaho. 

Full Self Aspect Ratio 4 3

Dinadala ang Iyong Buong Sarili

Nauunawaan namin na ang personal na buhay ng isang tao ay direktang nakakaapekto sa kanilang propesyonal na buhay at vice versa. Mayroon kaming malalim na pangako sa pagtiyak na kumportable ang aming mga tauhan na maging kanilang pinakatotoo sa OneAmerica.

Aspect Ratio ng Ebalwasyon 4 3

Ang pagsusuri ay Susi

Naniniwala kami na ang anumang bagay na nagkakahalaga ng paggawa ay nagkakahalaga ng pagsusuri. Pinapaunlad namin ang isang kapaligiran kung saan ang mga kawani ay may kakayahang sumubok ng mga bagong bagay at maging malikhain habang naglalaan din ng oras upang suriin ang gawain upang ipaalam kung paano kami nagtatayo para sa hinaharap. 

Ano ang Inalok namin

Time Off Aspect Ratio 4 3

Bayad na Oras

Nag-aalok kami ng 5+ linggo ng bayad na oras para sa mga full-time na empleyado, hanggang 20 linggo ng pamilya at medikal na bakasyon, dalawang linggo ng bayad na bakasyon sa katapusan ng taon, labinlimang bayad na holiday, at tatlong buwang sabbatical bawat limang taon.

Wellness Aspect Ratio 4 3

Pamilya at Kaayusan

Ang kagalingan ay isang pangunahing priyoridad para sa amin. Nag-aalok kami ng komprehensibong saklaw ng segurong pangkalusugan; paningin, ngipin, seguro sa buhay; panandalian at pangmatagalang kapansanan.

Salary Equity Aspect Ratio 4 3

Salary Equity

Nangangako kami sa pagtiyak na ang aming mga kawani ay binabayaran ng mapagkumpitensya at mga suweldo lamang. Mayroon kaming malinaw na pilosopiya sa kompensasyon at nag-aalok ng COLA at taunang mga pagtaas na batay sa merito.

Kasama sa iba pang mga benepisyo ang mga stipend ng cell phone at transportasyon, Flexible Spending Accounts (FSA), 403(b) na mga plano sa pagreretiro at mga pakete ng relokasyon.

Ano ang Pinahahalagahan natin

Aspect Ratio ng Mga Relasyon 4 3

Relasyon

Hindi natin mabubuo ang kapangyarihang kailangan natin kung walang matibay na relasyon sa isa't isa. Sinisikap naming maunawaan ang aming stake at ang stake ng iba upang likhain ang mundong inaakala namin. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-aayos ng komunidad sa OneAmerica ay relational at transformative.

Aspect Ratio ng Pakikipagtulungan 4 3

Pakikipagtulungan

Kapag nagsama-sama tayo, panalo tayo. Pinahahalagahan namin ang pakikipagtulungan sa aming mga koponan dahil lahat ay may hawak na mahahalagang ideya at kadalubhasaan. Umaasa kami sa isa't isa upang ilipat ang aming trabaho, panagutin ang isa't isa, at anyayahan ang iba sa gawain ng aming koponan.

Development Aspect Ratio 4 3

Pag-unlad ng Personal at Propesyonal

Ang paglago ay mahalaga sa atin. Nakikipagtulungan kami sa mga kawani upang maunawaan kung ano ang kanilang mga layunin sa propesyonal at personal na pag-unlad at lumikha ng isang plano kung saan makakatulong kami sa pagsulong ng paglago na iyon.

Kasalukuyang Openings

Senior Manager ng Power Building

Uri ng Trabaho: Full-time, Exempt
Saklaw ng suweldo: $68,000-$78,000

Ang Senior Manager ng Power Building ay mag-uulat sa Political Director at mangangasiwa sa OneAmerica at OneAmerica Votes' power-building program. Ang Senior Manager ng Power Building ay magiging responsable para sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa sa pag-oorganisa sa pamamagitan ng lens ng pagbuo ng kapangyarihan.

Direktor ng Programa

Uri ng trabaho: Full-time, Exempt
Saklaw ng suweldo: $90,000 – $100,000

Ang Direktor ng Programa ay mag-uulat sa Executive Director at mamamahala sa dalawang umiiral na mga programa sa organisasyon: Washington New Americans, ang aming programa sa pagkamamamayan, at English Innovations, ang aming pang-adultong programa sa Ingles.

 

Ang OneAmerica ay isang pantay na pagkakataon na tagapag-empleyo at lahat ng mga kwalipikadong aplikante ay makakatanggap ng pagsasaalang-alang para sa trabaho nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan o pagpapahayag ng kasarian, pagbubuntis, edad, bansang pinagmulan, katayuan sa kapansanan, genetic na impormasyon, protektadong katayuan ng beterano , o anumang iba pang katangiang protektado ng batas.