1americald20 117 Scaled Aspect Ratio 3 1

gusali
Kapangyarihan sa Pagboto

Kapag bumoto tayo, ipinapakita natin ang ating kapangyarihan.

Nagtatrabaho kami upang bumuo at turuan ang isang malakas na base ng imigrante na botante sa pamamagitan ng pagpaparehistro at pagpapakilos sa mga taong katulad namin para bumoto. Nakikilala namin ang mga botante kung nasaan sila, nagkakaroon ng malalim na pag-uusap tungkol sa mga isyu na pinakamahalaga at iniimbitahan ang aming komunidad na gamitin ang kapangyarihan ng aming boto. 

20171007 111952
Botante Reg 1 Aspect Ratio 1 1

Magparehistro upang Bumoto

Ang demokrasya ay nasa pinakamainam kapag ang mga imigrante, refugee at mga taong may kulay ay nakikibahagi at kinakatawan sa lahat ng antas ng mga taong nagmula sa ating mga komunidad at kumikilos para sa ating mga interes. Ang pagboto ay kung paano natin pinapakinggan ang ating mga boses! Ikaw ba ay isang US Citizen na hindi pa nakarehistro para bumoto?

Kasalukuyang trabaho

20160301 125106 Scaled Aspect Ratio 4 3

Pagprotekta sa Mga Karapatan sa Pagboto

Nagsusumikap kaming protektahan ang aming karapatang bumoto sa pamamagitan ng pag-undo sa mga sistema ng racist na pagboto na pumipigil sa boses ng mga taong katulad namin. Ipinasa namin ang Washington Voting Rights Act, at ito ang aming kasangkapan upang hamunin ang hindi patas na mga sistema ng halalan at palitan ang mga ito ng patas na mga panuntunan sa halalan na nagtitiyak na ang aming mga bilang ng boto at ang aming mga boses ay maririnig. 

IMG 7042 scaled aspeto ratio 4 3

Lumabas sa Boto

Ang pagboto ay isang kritikal na paraan upang likhain ang mundong gusto nating makita at matiyak na maririnig ang ating mga boses. Nagtatrabaho kami upang lumikha ng base ng pagboto ng mga taong katulad namin, tumutulong sa pagpaparehistro, pagtuturo at pagpapalabas ng mga botante. Nagpapatakbo kami sa buong taon ng immigrant hanggang sa immigrant deep canvassing upang makipag-usap sa aming komunidad tungkol sa mga isyu na pinakamahalaga. 

Ang aming programa sa pakikipag-ugnayan sa botante ng mga imigrante na nakikipag-usap sa mga imigrante ay napatunayang nagpapataas ng voter turnout ng 7%.