IMG 0195 scaled aspeto ratio 1440 622

Kapangyarihang Imigrante.
Sama-samang Pagbabago.

Ang kapangyarihan ay binuo.

Inoorganisa ng OneAmerica ang mga pinuno ng imigrante at refugee at ang ating mga kaalyado upang bumuo ng kapangyarihan sa ating mga komunidad at magpatakbo ng mga kampanya upang lumikha ng isang makatarungang sistema ng imigrasyon, inklusibong edukasyon para sa lahat, at isang tunay na kinatawan ng demokrasya.

Pag-aayos ng Icon

Pagsasaayos

Binubuo namin ang pamumuno ng mga imigrante at refugee grassroots leaders upang mag-organisa kasama ang aming mga kaalyado upang makisama sa pamamahala sa mga nahalal na pinuno sa mga komunidad kung saan kami nakatira at nagtatrabaho.

Patakaran sa Icon

Patakaran at Advokasiya

Sa aming mga pinuno sa katutubo na nagtutulak sa aming mga kampanya, kami ay bumubuo at nagtataguyod para sa mga patakaran na nagsisilbi sa aming mga komunidad sa lokal, estado, at pederal na antas - pagbuo ng kapangyarihan sa bawat hakbang ng paraan.

Icon na Civic

Civic Engagement

Sinasanay at sinusuportahan namin ang mga taong tulad namin na tumakbo para sa opisina, pakilusin ang mga botante at pondo para maghalal ng mga taong kumakatawan sa amin, at itinataguyod at sinusuportahan ang mga kandidatong maka-imigrante upang mamahala kasama namin sa pamamagitan ng aming kapatid na organisasyon, OneAmerica Votes.

Icon na Immigration

Pagsasama-sama ng imigrasyon

Nagsusulong kami para sa mga sistemang kinabibilangan ng mga imigrante sa bawat antas, kabilang ang mga manggagawa, at nagbibigay ng mga klase sa Ingles at suporta sa pagkamamamayan ng US bilang isang punto ng pagpasok sa aming kilusan.

Oneamerica22 Group 102 Scaled Aspect Ratio 1 1

Sumali sa aming Team at Bumuo ng Immigrant Power kasama ang OneAmerica

Kung masigasig kang magtrabaho upang bumuo ng isang lipunan kung saan umunlad ang mga imigrante, sumali sa aming OneAmerica team at tingnan ang aming mga bukas na posisyon ngayon!

Mga Kuwento at Balita

2023 Legislative Agenda ng OneAmerica

Ang sesyon ng pambatasan ng Estado ng Washington ay magsisimula sa ika-9 ng Enero! Ipaglalaban natin ang mga programa, patakaran at badyet na lilikha ng isang umuunlad na tahanan para sa mga imigrante sa Washington State. Basahin ang aming blog para marinig kung ano ang aming mga pambatasang priyoridad sa taong ito at kung paano ka makakasali.