Dsc03900 Naka-scale na Aspect Ratio 3 1

Lumabas Aksyon

Kapag magkasama tayong kumilos, gumagawa tayo ng makapangyarihang pagbabago.

Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang marinig ang ating malalakas na tinig ay ang pakikipag-ugnayan sa ating mga mambabatas upang suportahan ang mga patakaran na gagawing lugar ang ating estado at bansa kung saan maaaring umunlad ang mga imigrante. Ang mga nahalal na pinuno ay kumakatawan sa amin, kaya panatilihin silang nananagot sa kung ano ang pinakamahalaga sa iyo.

One520l 01 Naka-scale na Aspect Ratio 4 3

Kumilos na Ngayon

20240131 Oneamerica Votes Lobby Day 0209 Web Aspect Ratio 4 3

Kumilos para sa Mga Naghahanap ng Asylum sa WA

Kailangang suportahan ng Estado ng Washington ang mga naghahanap ng asylum habang naghahanap sila ng kaligtasan at komunidad. Sa partikular, dito sa Washington, daan-daang migrante at asylee-seekers ang dumating sa Riverton Park United Methodist Church na naghahanap ng pagkain, tirahan, at suporta sa nakalipas na taon habang nakakaranas ng malupit na panahon, masikip na kondisyon ng pamumuhay, at naghihintay ng anumang tulong sa pagpapatira.

Dapat kumilos ang WA upang magbigay ng suporta para sa ating mga bagong dating na naghahanap ng asylum at refugee. Ang ating Lehislatura ay may pagkakataon na lumikha ng $25 milyon na pondo sa Opisina ng Estado ng Refugee at Immigrant at Refugee Affairs sa loob ng Dept. of Social and Human Services. Magpapadala ka ba ng ilang panggigipit sa ating mga mambabatas na humihimok sa kanila na pondohan ang mga kritikal na serbisyong ito para sa ating mga bagong kapitbahay?

 

2023 Lobbyday 224 Scaled Aspect Ratio 4 3

Tulungan Gawing Naa-access ng Lahat ang Mga Propesyonal na Lisensya!

Dapat lahat ay kayang abutin ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa ngayon, ang mga taong hindi dokumentado ay nahaharap sa isang hadlang na pumipigil sa kanila na ituloy ang kanilang mga pangarap na trabaho. Tulungan kaming gawing naa-access ng mga tao ang mga propesyonal na lisensya at sertipikasyon anuman ang katayuan sa imigrasyon/pagkamamamayan! Ang House Bill 1889 ay lilikha ng higit na accessibility sa trabaho sa ilang larangan, kabilang ang ilan na talamak na kulang sa kawani, tulad ng edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Ang karagdagang impormasyon sa panukalang batas ay matatagpuan sa website ng Lehislatura.

Ang panukalang batas na ito ay nakalabas na sa Kamara at ngayon ay nasa Senado na! Tulungan kaming maipasa ang panukalang batas na ito mula sa komite ng Paggawa at Komersyo ng Senado at dalhin ang panukalang batas na ito sa linya ng pagtatapos sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong mga mambabatas ngayon.